Revizija plaća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Revizija plaća
Stranica:
108.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:

Osim što su plaće najčešće znatna svota u računu dobitka i gubitka, to je područje koje je strogo uređeno propisima iz područja poreza, doprinosa i radnog prava pa je time i revizija složenija jer je potrebno obuhvatiti sve aspekte. Autorica u članku objašnjava primjenu Međunarodnih revizijskih standarda za reviziju sekcije plaća.

  1. Uvod
  2. Računovodstveni i porezni aspekt plaća
  3. Provedba revizije
  4. Zaključak
Hashtags:
#Plaće, #PrethodnaRevizija, #Revizija, #TestDetalja, #TestKontrola