Vođenje knjige poslovnih udjela – praktična i aktualna pitanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Vođenje knjige poslovnih udjela – praktična i aktualna pitanja
Stranica:
162.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku daje prikaz bitnih aktualnosti vezanih za knjigu poslovnih udjela.

Naime, obveza je svakog d.o.o.-a ustrojiti i voditi tu knjigu, u koju se, između ostaloga, upisuju svi članovi d.o.o.-a (kako se to u svakodnevnom govoru kaže za “vlasnike poduzeća”).

  1. Uvod
  2. Temeljna razgraničenja instituta
  3. Zakonsko određenje
  4. Obveza ustrojavanja i vođenja knjige poslovnih udjela
  5. Učinak upisa u knjigu poslovnih udjela
  6. Sažet osvrt na neka izdvojena pitanja
  7. Sažet prikaz uputa za upis podataka i vođenje knjige poslovnih udjela
  8. Sankcije
Hashtags:
#ČlanoviDruštva, #KnjigaPoslovnihUdjela, #PoslovniUdjeli, #PravoDruštava, #ZTD