Socijalni i porezni položaj radnika koji povremeno obavljaju posao u dvjema ili u više država EU-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Socijalni i porezni položaj radnika koji povremeno obavljaju posao u dvjema ili u više država EU-a
Stranica:
82.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Kada poslodavac povremeno šalje na rad svoje radnike da obave posao po njegovu nalogu, a u skladu s ugovorom s poslovnim subjektom koji ima sjedište u državi EU-a odnosno EGP-a te taj posao nije jednokratan i ne obavlja se u kontinuitetu, kao što je slučaj s upućenim (izaslanim) radnicima, za te se radnike ne mijenja status u mirovinskom osiguranju. Doprinosi, porez na dohodak i prirez obračunavaju se na njihovu ukupno ostvarenu mjesečnu plaću za rad u drugoj državi i za rad u RH. Pripadnost socijalnom osiguranju dokazuju potvrdom A1 za rad u više država. Više o tome pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Obračun i plaćanje doprinosa
  3. Na što treba obratiti pozornost u vezi s plaćanjem poreza na dohodak i prireza
  4. Primjeri obračuna plaća radnika koji povremeno obavljaju poslove u drugim državama EU-a odnosno EGP-a
  5. Zaključak
Hashtags:
#Doprinosi, #ObračunPlaće, #PotvrdaA1, #RadUVišeDržava