Pomoć članovima udruge

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Pomoć članovima udruge
Stranica:
74.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

U ovom se praktikumu knjiže poslovni odnosi koji su povezani s davanjem pozajmica članovima neprofitne organizacije, pri čemu je to njezina ili dio njezine djelatnosti što se uobičajeno naziva blagajnom uzajamne pomoći. Pri tome treba odrediti izvor sredstava koja se pozajmljuju kako bi se provela odgovarajuća knjiženja.

  1. Posudba iz sredstava članova
  2. Posudba iz sredstava neprofitne organizacije
Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno