Transferne cijene u Republici Hrvatskoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Transferne cijene u Republici Hrvatskoj
Stranica:
114.
Autor/i:
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Sažetak:

U ovom članku autorice predstavljaju transferne cijene u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na zakonodavni okvir kojim su one propisane, a koji obuhvaća načelo nepristrane transakcije, povezane osobe, metode i dokumentaciju transfernih cijena kroz praktične primjere.

  1. Definicija transfernih cijena
  2. Zakonodavni okvir
  3. Načelo nepristrane transakcije
  4. Povezane osobe / društva
  5. Metode transfernih cijena
  6. Dokumentacija o transfernim cijenama
  7. Ograničenja priznavanja troškova kamata na zajmove u hrvatskom zakonodavstvu
  8. Umjesto zaključka
Hashtags:
#PovezanaDruštva, #PovezaneOsobe, #TransferneCijene