Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2023, str. 131
Što donosi Prijedlog Direktive o transfernim cijenama
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

Autorice u ovom članku predstavljaju Prijedlog Direktive o transfernim cijenama koji je javno objavljen 12 rujna 2023 godine i koji ...

rrif - 6.2023, str. 116
Primjena klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju primjenu klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena na praktičnim primjerima iz aktualnog UN Praktičnog ...

Vijesti
Metode transfernih cijena i analiza usporedivosti
Utorak, 11.04.2023.

Temeljno načelo transfernih cijena je načelo nepristrane transakcije odnosno načelo tržišnosti a odnosi se na transakcije između povezanih društava Kako ...

rrif - 4.2023, str. 116
Analiza usporedivosti na primjerima metoda transfernih cijena
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice prikazuju što je to analiza usporedivosti koji čimbenici utječu na usporedivost što obuhvaća proces analize usporedivosti ...

Snimka webinara
Transferne cijene u RH, trajanje 137 min
Ponedjeljak, 28.03.2022.

rrif - 3.2022, str. 143
Revidirane Smjernice OECD-a za transferne cijene
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju revidirane Smjernice o određivanju transfernih cijena za multinacionalna trgovačka društva i porezne uprave objavljene 20 ...

rrif - 11.2021, str. 114
Transferne cijene u Republici Hrvatskoj
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju transferne cijene u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na zakonodavni okvir kojim su one propisane ...

rrif - 10.2021, str. 122
Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju točno definiranje stvarne transakcije odabir i primjenu najprikladnije metode transfernih cijena te druge pristupe određivanja ...

rrif - 9.2021, str. 118
Primjena načela nepristrane transakcije na financijske transakcije
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju primjenu načela nepristrane transakcije kod financijskih transakcija u području transfernih cijena s primjerima a u ...

rrif - 5.2021, str. 137
Gubitci i raspodjela troškova u području transfernih cijena u kontekstu pandemije
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju II Poglavlje OECD ovih Smjernica o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje se ...

rrif - 4.2021, str. 121
Državne potpore u području transfernih cijena u kontekstu pandemije COVID-19
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju III poglavlje OECD ovih Smjernica o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje se ...

rrif - 3.2021, str. 145
Utjecaj pandemije COVID-19 na prethodne sporazume o transfernim cijenama
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju OECD ove Smjernice o utjecaju pandemije bolesti COVID 19 na transferne cijene koje su objavljene ...

pip - 2.2021, str. 52
Utjecaj pandemije COVID-19 na analizu usporedivosti kod transfernih cijena
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju OECD ove Smjernice o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje su objavljene 18 ...

pip - 1.2021, str. 24
Izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene u Nar nov br 138 20 odnose se na prijavu poreza ...

rrif - 11.2019, str. 105
Dokumentacija o transfernim cijenama na praktičan način
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

U ovom se članku daje praktičan primjer izrade dokumentacije o transfernim cijenama na slučaju matice iz Hrvatske koja u ...

rrif - 9.2019, str. 104
Sporazumi o podjeli troškova između povezanih osoba
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

Među nepovezanim osobama uobičajeno je da se stranke već kod sklapanja sporazuma na primjer sporazuma joint venture dogovore o ...

rrif - 7.2019, str. 133
Primjena Smjernica OECD-a na nematerijalnu imovine u području transfernih cijena
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Autorica u ovom članku razmatrajući transferne cijene predstavlja pristup nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti u skladu s ...