Dokumentacija o transfernim cijenama na praktičan način

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Dokumentacija o transfernim cijenama na praktičan način
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Sažetak:

      U ovom se članku daje praktičan primjer izrade dokumentacije o transfernim cijenama na slučaju matice iz Hrvatske koja u drugim članicama EU-a ima povezana društva iz područja trgovine, ali se može primijeniti i na druge djelatnosti. Primjer je sastavljen na temelju Smjernica OECD za pripremu dokumentacije o transfernim cijenama. Dokumentacija o transfernim cijenama mora obuhvatiti opću dokumentaciju (Master File), posebnu dokumentaciju (Local File) i izvješće po državama (Country by Country Reporting – CbCR).

1. Uvod
2. Smjernice OECD
3. Opća dokumentacija (Master File)
4. Posebna dokumentacija (Local File)
5. Izvješće po državama (Country by Country Reporting – CbCR)
6. Dokumentacije o TC-u pojedinih transakcija
7. Posebna dokumentacija o transfernim cijenama na primjeru društva X Hrvatska

Hashtags:
#CbCR, #Dobitak, #IzvješćePoZemljama, #Porezi, #TransferneCijene