Primjena Smjernica OECD-a na nematerijalnu imovine u području transfernih cijena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Primjena Smjernica OECD-a na nematerijalnu imovine u području transfernih cijena
Stranica:
133.
Autor/i:
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Sažetak:

      Autorica u ovom članku, razmatrajući transferne cijene, predstavlja pristup nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti u skladu s aktualnim OECD-ovim Smjernicama o određivanju transfernih cijena za multinacionalna trgovačka društva i Porezne uprave iz 2017. godine, a koji proizlazi iz dijela završnog izvješća Mjera 8 – 10 BEPS-a iz 2015. godine za usklađivanje ishoda transfernih cijena sa stvaranjem vrijednosti i OECD-ovih Smjernica za porezne uprave za primjenu pristupa nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti iz 2018. godine (Mjera 8 BEPS-a).

1. Uvod
2. BEPS i pristup nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti
3. Pojam nematerijalne imovine
4. Definicija nematerijalne imovine čiju je vrijednost teško procijeniti
5. Pristup nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti
6. Izuzeće za primjenu pristupa
7. Primjer pristupa nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti
8. Primjer implementacije pristupa nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti u nacionalno zakonodavstvo
9. Zaključak

Hashtags:
#NematerijalnaImovina, #Porezi, #TransferneCijene, #Trošarine