Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2020, str. 61
Dugotrajna nematerijalna imovina
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o računovodstvenim postupcima s dugotrajnom nematerijalnom imovinom te na praktičnim primjerima prikazujemo knjigovodstveno evidentiranje različitih ...

rrif - 7.2020, str. 104
Troškovi izrade web-stranice poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U SIC 32 Nematerijalna imovina Troškovi izrade Web stranice navodi se da je u kreiranju web stranice koju razvija ...

rrif - 4.2020, str. 171
Vlasništvo kriptovaluta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1. Uvod
2. Priroda kriptovalute

rrif - 7.2019, str. 133
Primjena Smjernica OECD-a na nematerijalnu imovine u području transfernih cijena
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Autorica u ovom članku razmatrajući transferne cijene predstavlja pristup nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti u skladu s ...

rrif - 6.2019, str. 20
Računovodstvo ulaganja u tuđu imovinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Poslovna praksa oblikuje razne načine kako bi se ostvarili poslovni ciljevi u obavljanju djelatnosti i stjecanju prihoda Ograničenost vlastitih ...