Procjena vrijednosti nematerijalne imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Procjena vrijednosti nematerijalne imovine
Stranica:
134.
Autor/i:
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.
Sažetak:

Važnost nematerijalne imovine u obliku softvera, robne marke, patenata, autorskih prava, odnosa s kupcima ili dobavljačima, udjela u tržištu i slično, u četvrtoj industrijskoj revoluciji je neupitna. S obzirom na to da takva imovina predstavlja najveći pokretač vrijednosti u današnjem gospodarstvu, potrebno je pravilno procijeniti i iskazati (fer) vrijednost takve imovine. Svrha ovog članka je predstaviti nematerijalnu imovinu, izazove u procjeni te metode procjene vrijednosti nematerijalne imovine.

  1. Općenito o nematerijalnoj imovini
  2. Tehnike vrednovanja nematerijalne imovine
  3. Zaključak
Hashtags:
#MetodeProcjene, #NematerijalnaImovina, #ProcjenaVrijednosti, #TehnikeVredonovanja