Primjena načela nepristrane transakcije na financijske transakcije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Primjena načela nepristrane transakcije na financijske transakcije
Stranica:
118.
Autor/i:
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Sažetak:

U ovom članku autorice predstavljaju primjenu načela nepristrane transakcije kod financijskih transakcija u području transfernih cijena s primjerima, a u skladu s OECD-ovim Smjernicama financijskih transakcija koje predstavljaju dopunu I. Poglavlja Smjernica OECD-a i njima se uvodi X. Poglavlje, koje će biti ugrađene u sljedeće izdanje Smjernica OECD-a. Također daju kratki pregled zadnje izdanih smjernica u području transfernih cijena, pregled hrvatskoga zakonodavnog okvira koji uređuje područje transfernih cijena, prikazuju analizu transfernih cijena financijskih transakcija unutar grupe i metodu transfernih cijena koja se najviše primjenjuje kod najčešćih financijskih transakcija – zajmova i financijskih jamstava.

  1. Uvod
  2. Pojam načela nepristrane transakcije
  3. Smjernice u području transfernih cijena
  4. Zakonodavni okvir transfernih cijena
  5. Primjena načela nepristrane transakcije na financijske transakcije
  6. Odabir i primjena najprikladnije metode transfernih cijena kod najčešćih financijskih transakcija
  7. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #FinancijskeTransakcije, #Grupe, #OECD, #TransferneCijene