Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2021, str. 175
Najavljena reforma međunarodnog oporezivanja (digitalnih) poduzeća od 2023. godine
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Pod okriljem OECD a pokrenuta je inicijativa za reformom međunarodnog oporezivanja dobitaka poduzeća za koju se očekuje da će 2023 ...

rrif - 10.2021, str. 122
Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava
Autor: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju točno definiranje stvarne transakcije odabir i primjenu najprikladnije metode transfernih cijena te druge pristupe određivanja ...

rrif - 9.2021, str. 118
Primjena načela nepristrane transakcije na financijske transakcije
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju primjenu načela nepristrane transakcije kod financijskih transakcija u području transfernih cijena s primjerima a u ...

rrif - 5.2021, str. 137
Gubitci i raspodjela troškova u području transfernih cijena u kontekstu pandemije
Autor: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju II Poglavlje OECD ovih Smjernica o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje se ...

rrif - 4.2021, str. 121
Državne potpore u području transfernih cijena u kontekstu pandemije COVID-19
Autor: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju III poglavlje OECD ovih Smjernica o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje se ...

rrif - 3.2021, str. 145
Utjecaj pandemije COVID-19 na prethodne sporazume o transfernim cijenama
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju OECD ove Smjernice o utjecaju pandemije bolesti COVID 19 na transferne cijene koje su objavljene ...

pip - 2.2021, str. 52
Utjecaj pandemije COVID-19 na analizu usporedivosti kod transfernih cijena
Autor: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju OECD ove Smjernice o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje su objavljene 18 ...

rrif - 3.2020, str. 168
Svjetski trendovi u oporezivanju digitalne ekonomije
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Autorica u ovom članku predstavlja svjetske trendove u području oporezivanja digitalne ekonomije o kojima se raspravlja i očekuje donošenje ...

rrif - 11.2019, str. 105
Dokumentacija o transfernim cijenama na praktičan način
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

U ovom se članku daje praktičan primjer izrade dokumentacije o transfernim cijenama na slučaju matice iz Hrvatske koja u ...

Mišljenja
Porezni tretman isplata nagrada športašima – organizator neprofitna organizacija Grand Chess Tour
Ponedjeljak, 16.09.2019, 410-01/19-01/1464

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2019, str. 104
Sporazumi o podjeli troškova između povezanih osoba
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

Među nepovezanim osobama uobičajeno je da se stranke već kod sklapanja sporazuma na primjer sporazuma joint venture dogovore o ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2019 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Neuzvraćena ljubav ...

rrif - 7.2019, str. 133
Primjena Smjernica OECD-a na nematerijalnu imovine u području transfernih cijena
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Autorica u ovom članku razmatrajući transferne cijene predstavlja pristup nematerijalnoj imovini čiju je vrijednost teško procijeniti u skladu s ...

Mišljenja
Zapošljavanje stručnjaka zaštite na radu
Srijeda, 29.05.2019, 115-01/19-01/17

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

rrif - 5.2019, str. 147
Dokumentacija o transfernim cijenama
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.

Autorica u članku predstavlja pravni okvir RH koji se odnosi na dokumentaciju o transfernim cijenama kojom povezana društva dokazuju ...

rrif - 3.2019, str. 176
Obračun drugog dohotka u odnosu na ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Autor: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja određuju stvarnu nadležnost država ugovornica prilikom oporezivanja pojedinih vrsta dohotka te se moraju primjenjivati ...

rrif - 10.2018, str. 110
Bitne promjene Smjernica OECD-a za određivanje transfernih cijena
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

Smjernice OECD za određivanje transfernih cijena za međunarodna poduzeća i porezne uprave djelomično su izmijenjene i dopunjene u srpnju ...

pip - 9.2018, str. 73
Prethodni sporazum o transfernim cijenama: nova era u poreznoj praksi
Autor: Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ

U radu se daje analiza najvažnijih pravnih aspekata zaključenja sporazuma o transfernim cijenama Poreznopravni okvir u kojem nastaje predmetni institut ...

rrif - 6.2018, str. 127
Europska unija najavila uvođenje poreza na digitalne aktivnosti
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Usporedo s razvitkom tehnologija dolazi do razvitka i digitalnoga gospodarstva koje svakodnevno mijenja načine i vrste svoga rada Rast ...

rrif - 11.2017, str. 121
Sudska praksa u području transfernih cijena u Sloveniji
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

Financijska uprava Republike Slovenije obavlja ciljno usmjerene kontrole transfernih cijena već više od deset godina i tijekom tog razdoblja ...

Mišljenja
Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja
Ponedjeljak, 17.07.2017, 410-01/17-01/1508

Davatelj: Porezna uprava

pip - 3.2017, str. 22
Dobitak od otuđenja imovine (kapitalni dobitak) i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (II.)
Autor: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.

U prošlom broju časopisa osvrnuli smo se na odredbe čl 13 OECD Modela te usporedbe čl 13 OECD Modela ...

pip - 1.2017, str. 3
Dobitak od otuđenja imovine – (kapitalni dobitak) i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (I.)
Autor: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.

U ovom ćemo se članku osvrnuti na povijesni razvoj samog čl 13 Dobit od otuđenja imovine OECD Modela ugovora ...

Mišljenja
Reforma poreznog sustava – pitanje: dvostruko oporezivanje inozemnih mirovina
Petak, 02.12.2016, 410-01/16-01-2338

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2016, str. 158
Nove direktive iz područja izbjegavanja poreza i oporezivanja vaučera
Autor: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.

Svrha nove Direktive za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza jest da se na razini EU a ujednače mjere u ...

rrif - 4.2016, str. 138
Mjere OECD-a za sprječavanje erozije porezne osnovice i prijenose dobitka iz država (BEPS) – II. dio
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

U I dijelu članka koji je objavljen u prethodnom broju časopisa RRIF bilo je spomenuto da je Organizacija za ekonomsku ...

pip - 4.2016, str. 3
Pošteno oporezivanje: Komisija predstavila nove mjere za borbu protiv porezne utaje
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Europska je komisija 28 siječnja 2016 godine iznijela javnosti nove prijedloge primjenom kojih bi se na razini EU a pružio ...

rrif - 3.2016, str. 120
OECD-ove mjere u području međunarodnog oporezivanja
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj OECD intenzivno priprema prijedloge 15 mjera za sprječavanje porezne erozije i ograničavanje prijenosa dobitka ...

rrif - 11.2015, str. 159
OECD-ove mjere za sprječavanje poreznih evazija
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 EK planira uspostaviti uniju tržišta kapitala 2 Dogovorena razmjena informacija o poreznim dogovorima 3 Konzultacije o jednostavnijem plaćanju PDV ...

rrif - 4.2015, str. 103
Transferne cijene i nematerijalna imovina
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.

Nematerijalna imovina predstavlja najveći potencijal za ostvarivanje dobitka ili gubitka U geografskom je pogledu najmobilnija Vrlo joj je teško odrediti ...

rrif - 12.2014, str. 173
Usporedbe kod određivanja transfernih cijena
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Marko MEHLE , univ. dipl. oec.

U RRiF u br 11 14 na str 136 143 dan je prikaz metoda za transferne cijene koje moraju biti ...

rrif - 11.2014, str. 136
Metode za određivanje transfernih cijena
Autor: Dušanka BOBEK , univ. dipl. oec.
Marko MEHLE , univ. dipl. oec.

Uloga multinacionalnih kompanija u svjetskoj trgovini umnogome se povećala u zadnjih dvadeset godina Rast tih poduzeća uzrokuje povećanje problema u ...

rrif - 9.2014, str. 139
Propisivanje minimalne plaće, Irska porezna oaza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Hrvatska dostavila EK programe za razdoblje od 2014 do 2020 2 U studenome ECB preuzima nadzor nad bankama eurozone ...

rrif - 5.2013, str. 73
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Njemačko ministarstvo financija u svome mjesečniku Monatsbericht br 6 12 objavilo je poseban dio pod nazivom Die wichtigsten Steuern im ...

rrif - 4.2013, str. 89
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Njemačko ministarstvo financija u svome mjesečniku Monatsbericht br 6 12 objavilo je poseban dio pod nazivom Die wichtigsten Steuern im ...

Mišljenja
Mišljenje o povratu plaćenog poreza po odbitku za nerezidentno partnerstvo (LLP)
Petak, 22.03.2013, 410-01/12-01/1386

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2012, str. 148
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011. (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Njemačko ministarstvo financija u svome mjesečniku Monatsbericht br 6 12 objavilo je poseban dio pod nazivom Die wichtigsten Steuern im ...

rrif - 11.2012, str. 88
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi – stanje 2011.
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Njemačko ministarstvo financija u svome mjesečniku Monatsbericht br 6 12 objavilo je poseban dio pod nazivom Die wichtigsten Steuern im ...

rrif - 5.2012, str. 122
Izvorni prihodi proračuna EU, bolje uređenje stečaja i dr.
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Europska komisija EK trenutačno radi na izradi prijedloga proračuna za razdoblje od 2014 do 2020 koji bi se trebao temeljiti ...

rrif - 4.2012, str. 115
Europsko zakonodavstvo o mirovinama, porezima i proračunskom deficitu
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Europska komisija predložila je zemljama članicama prihvaćanje njezina prijedloga o usklađivanju zakonodavstva o mirovinama porezima i proračunskom deficitu Zatim u ...

Mišljenja
Predaja obrasca PD u elektroničkom obliku
Petak, 30.03.2012, 410-01/12-01/76

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2011, str. 118
Porezna pitanja u fokusu Europskih zakonodavaca
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Europska komisija analizirala je poreznu politiku i njezinu primjenu u zakonodavstvu pojedinih država članica EU Ovo je posebno važno radi ...

pip - 7.2011, str. 20
Poreznopravni tretman kapitalnog dobitka
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
dr. sc. Danko ŠPOLJARIĆ

Oporezivanje kapitalnog dobitka jedno je od najspornijih poreznih pitanja Unatoč postojanju uvjerljivih argumenata koji govore u prilog oporezivanju kapitalnog dobitka ...

rrif - 3.2011, str. 167
Projekcija svjetskog gospodarstva do 2030.
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ

Očekivane promjene u strukturi svjetskog proizvoda svjedoče da će se ubrzano nastaviti pomicanje težišta svjetskog gospodarstva u Aziju s dalekosežnim ...

pip - 1.2011, str. 49
Poslovanje ZIF-ova za nekretnine u RH u odnosu na iskustva poslovanja europskih nekretninskih fondova
Autor: Mr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ, dipl. oec.

Prepreka jačem razvoju nekretninskih fondova industrije REIT ova na globalnoj razini upravo su razlike u zakonskoj regulativi te značajkama i ...