Dokumentacija o transfernim cijenama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Dokumentacija o transfernim cijenama
Stranica:
147.
Autor/i:
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Sažetak:

      Autorica u članku predstavlja pravni okvir RH koji se odnosi na dokumentaciju o transfernim cijenama kojom povezana društva dokazuju da su cijene transakcija određene u skladu s načelom nepristrane transakcije, s osvrtom na zahtjeve Smjernica OECD-a u tom dijelu te na pojam transfernih cijena, povezanih osoba i načela nepristrane transakcije koji predstavlja međunarodni standard u određivanju transfernih cijena, a implementiran je u porezno zakonodavstvo Republike Hrvatske.

1. Uvod
2. Pojam transfernih cijena
3. Metode za određivanje transfernih cijena
4. Dokumentacija o transfernim cijenama
5. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi