Rješavanje poreznih izazova proizišlih iz digitalizacije ekonomije

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Rješavanje poreznih izazova proizišlih iz digitalizacije ekonomije
Stranica:
73.
Autor/i:
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u ovom članku predstavlja aktivnosti Mjere 1 BEPS-a s posebnim osvrtom na zadnje javno objavljeni Sporazum o rješenju s dva stupa za rješavanje poreznih izazova koji proizlaze iz digitalizacije ekonomije s detaljnim planom provedbe koji su 8. listopada 2021. godine prihvatilo 136 zemalja članica Inkluzivnog okvira OECD/G20. Navedeni Sporazum predstavlja reformu međunarodnih pravila oporezivanja dobiti, a odnosi se na određivanje plaćanja poštenog udjela poreza na dobit multinacionalnim trgovačkim društavima u jurisdikcijama u kojima oni ostvaruju svoje prihode.

  1. Uvod
  2. Provedba aktivnosti Mjere 1 BEPS-a
  3. Sporazum o rješenju s dva stupa za rješavanje poreznih izazova koji proizlaze iz digitalizacije ekonomije i detaljni plan provedbe

Hashtags:
#Digitalizacija, #OECD