Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Srijeda, 01.12.2021.

Prema zahtjevima HSFI ja 2 i odredbama ZOR a grupu čini matično društvo i sva njegova ovisna društva Financijska ulaganja ...

rrif - 11.2021, str. 60
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom koji se odnose na ...

rrif - 10.2021, str. 122
Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava
Autor: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju točno definiranje stvarne transakcije odabir i primjenu najprikladnije metode transfernih cijena te druge pristupe određivanja ...

rrif - 9.2021, str. 118
Primjena načela nepristrane transakcije na financijske transakcije
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju primjenu načela nepristrane transakcije kod financijskih transakcija u području transfernih cijena s primjerima a u ...

Vijesti
Rokovi za financijska izvješća te porezne prijave i druge obveze tijekom lipnja
Četvrtak, 10.06.2021.

Do 30 lipnja 2021 godine za 2020 godinu treba predati 1 Financijska izvješća Financijska izvješća za statistiku i druge potrebe ...

rrif - 6.2021, str. 63
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Konsolidirana financijska izvješća uobičajeno se predaju za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno za 2020 godinu obvezu ...

Vijesti
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Petak, 28.05.2021.

Moramo li svi konsolidirati financijska izvješća Je li i moj d o o dio grupe Odlučuje većina Na konsolidiranu dobit ...

Vijesti
Izborna promidžba
Utorak, 04.05.2021.

S obzirom na to da su u tijeku lokalni izbori koji završavanju danom održavanja izbora 16 svibnja 2021 mnogi se ...

Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
24.03.2021

U prodaji je XII izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF ov ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
rrif - 12.2020, str. 238
Sanacijski okvir financijskih institucija
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Nakon velike financijske krize ulažu se veliki napori kako bi se razvio sanacijski okvir kojim bi se smanjila vjerojatnost ...

rrif - 6.2020, str. 47
Konsolidacija financijskih izvješća za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Posebne mjere ...

Mišljenja
Neprofitne organizacije - smjernice
Petak, 10.01.2020, 410-01/20-01/82

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obavijest o nadogradnjama u e-dnevniku
Utorak, 03.09.2019, 650-02/19-03/00002

Davatelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

rrif - 7.2019, str. 20
Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza odnosno obveza čiji je rok dospijeća odnosno plaćanja poslije datuma bilance ...

rrif - 6.2019, str. 26
Konsolidacija financijskih izvješća za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća za 2018 godinu obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće ...

rrif - 4.2019, str. 23
Računovodstveno praćenje dugoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Dugoročne obveze su obveze čiji je rok dospijeća odnosno plaćanja poslije datuma bilance dulji od dvanaest mjeseci Autorica u ...

rrif - 12.2018, str. 187
Reprogram poreznog duga fizičkih osoba – građana
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Kao jednokratnu mjeru pomoći radi rješavanja problema dugotrajno blokiranih računa fizičkih osoba građana donesen je Zakon o otpisu dugova ...

pip - 12.2018, str. 48
Zahtjev za reprogramom poreznog duga fizičkih osoba
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Zakonom o otpisu dugova fizičkim osobama koji je stupio na snagu 21 srpnja 2018 godine propisani su uvjeti način te ...

Pitanja i odgovori
Upućeni radnici
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Sklopljen je ugovor o pružanju usluga između hrvatskoga i njemačkoga trgovačkog društva Njemačko društvo kao pružatelj usluge uputilo bi svoje ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama
Četvrtak, 13.09.2018.

Koji uvjeti moraju biti ispunjeni da bi se otpis potraživanja od fizičkih osoba prema Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama ...

pip - 9.2018, str. 107
Novi propis o otpisu dugova fizičkim osobama
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku daje sažeti prikaz nekih bitnih odredaba novog propisa kojim se uređuju uvjeti način i postupak otpisa dospjeloga ...

rrif - 8.2018, str. 161
Otpis dugova fizičkim osobama prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U srpnju ove godine stupio je na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkih osoba koji spada u zakone od ...

rrif - 8.2018, str. 34
Računovodstvo financijske imovine prema Hrvatskim standardima
Autor: Gordana KORBEL
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Hrvatske standarde financijskog izvješćivanja primjenjuju mikro mala i srednja trgovačka društva Ta društva koja su dio grupe odnosno u ...

rrif - 6.2018, str. 36
Konsolidacija financijskih izvješća za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća za 2017 godinu obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2017, str. 55
Konsolidacija financijskih izvješća za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Krajnji rok za predaju konsolidiranih financijskih izvješća za 2016 je 30 rujna tekuće godine Obveza konsolidacije financijskih izvješća propisana ...

Mišljenja
Porez po odbitku pri isplati dividendi
Utorak, 18.04.2017, 410-01/17-01/878

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman uvoza dobara u Nizozemsku nakon kojeg slijedi otprema u Hrvatsku
Petak, 03.02.2017, 410-01/16-02/189

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
TDR d.o.o. Rovinj – promjene u procesu proizvodnje i poslovnim procesima
Četvrtak, 20.10.2016, 410-19/16-04/491

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine
Četvrtak, 07.07.2016, 410-01/16-01/1548

Davatelj: Porezna uprava

pip - 5.2016, str. 13
Međunarodno porezno planiranje multinacionalnih korporacija s posebnim osvrtom na ulogu nematerijalne imovine (II.)
Autor: Stjepan GADŽO , mag. iur.

U prvome dijelu ovoga članka prikazane su osnovne koncepcije međunarodnoga poreznog prava koje je nužno poznavati prilikom poduzimanja aktivnosti poreznog ...

Vijesti
Objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 11.09.2015.

U Narodnim novinama br 96 15 objavljen je novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja dalje novi Pravilnik ...

Mišljenja
Obračun PDV-a u charter poslovanju
Petak, 10.07.2015, 410-19/14-01/269

Davatelj: Porezna uprava

pip - 5.2015, str. 81
Novela Zakona o tržištu kapitala u povodu implementacije Direktive 2014/59/EU
Autor: Mr. sc. Ksenija MILOŠEVIĆ , dipl. oec.

Financijska i gospodarska kriza upozorile su na potrebu za osnivanjem tzv bankarske unije kako bi se u budućnosti spriječilo da ...

Mišljenja
Povremene financijske transakcije – podjela pretporeza
Srijeda, 18.02.2015, 410-01/14-01/3665

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Ništetnost odluka glavne skupštine
Ponedjeljak, 09.02.2015.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Vijesti
Oporezivanje putničkih agencija
Utorak, 27.01.2015.

Putničke agencije u načelu pružaju usluge prijevoza smještaja usluge vodiča i pratitelja grupe usluge organizacije putovanja savjetovanja i druge ...

Mišljenja
Oporezivanje putničkih agencija
Ponedjeljak, 05.01.2015, 410-19/14-01/2990

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 11.2014, str. 3
Kontrole potrošnje izvora financiranja u sustavu državne riznice
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Proračunske klasifikacije omogućavaju da se prihodi i primici te rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju i prate po nositelju ...

Mišljenja
Oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost u okviru Mjere 301 iz IPARD ugovora
Ponedjeljak, 06.10.2014, 410-19/14-01/476

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a u okviru IPARD programa
Srijeda, 04.06.2014, 410-19/14-01/212

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
RRiF Visoka škola među najkvalitetnijim privatnim visokim školama
Četvrtak, 22.05.2014.

Jutarnji list prvi je objavio nalaz međunarodnih recenzenata o kvaliteti privatnih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj Samo je sedam privatnih ustanova ...

Mišljenja
Porezni tretman određenih transakcija s poreznim obveznicima iz EU-a – isporuka dobara u treću zemlju
Utorak, 08.04.2014, 410-01/13-01/3723

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Preminuo je prof. dr. sc. Mladen HABEK
Ponedjeljak, 03.03.2014.

Javljamo tužnu vijest svim poslovnim prijateljima suradnicima i poznanicima da je naš dugogodišnji glavni urednik i predsjednik nakladničkog vijeća ...

Web stranica
RRiF plus
Petak, 01.11.2013.

Mišljenja
Oslobođenja od plaćanja PDV-a za projekte financirane iz IPA programa i Programa Unije
Ponedjeljak, 14.10.2013, 410-01/13-01/2962

Davatelj: Porezna uprava