Reprogram poreznog duga fizičkih osoba – građana

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Reprogram poreznog duga fizičkih osoba – građana
Stranica:
187.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Kao jednokratnu mjeru pomoći radi rješavanja problema dugotrajno blokiranih računa fizičkih osoba – građana donesen je Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, koji je stupio je na snagu 21. srpnja 2018. godine. Prema navedenom Zakonu, fizičkim osobama smatraju se građani koji ne obavljaju registriranu djelatnost ili koji su registriranu djelatnost prestali obavljati do 31. prosinca 2017. godine. Zakonom su propisani uvjeti, način te postupak jednokratnog otpisa duga, do ukupne svote zbroja glavnice i troškova svih vjerovnika iz grupe I. do najviše 10.000,00 kn.
      Međutim, za dospjeli porezni dug koji nije u potpunosti otpisan u skladu s odredbama Zakona, a za koji se u Financijskoj agenciji i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima na temelju osnova za plaćanje Porezne uprave, dužnik može poreznom tijelu podnijeti zahtjev za njegovim reprogramiranjem i plaćanjem na rate. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2018. godine, pri čemu se ovisno o visini poreznog duga, može odobriti rok otplate poreznog duga do najviše 60 mjeseci.

1. Uvod
2. Provedba ovršnog postupka na novčanim sredstvima
3. Koja se fizička osoba smatra dužnikom prema Zakonu
4. Što se smatra dospjelim dugom
5. Propisane grupe vjerovnika
6. Otpisi dugova koje provodi Porezna uprava
7. Reprogram poreznog duga
8. Zaključak

Hashtags:
#Porezi