Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR) – do kraja godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR) – do kraja godine
Stranica:
132.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16. – 121/19.) predviđena je obveza država na automatsku razmjenu informacija o poslovanju multinacionalnih društava. U tu je svrhu predviđena obveza multinacionalnih tvrtki za izvješćivanjem Porezne uprave o propisanim podatcima. Detaljniji sadržaj Izvješća propisan je Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov. br., 18/17. – 1/20.). Izvješće po državama zapravo predstavlja objedinjene informacije o cijeloj skupini multinacionalnih društava s podatcima o prihodima, podjeli dobitka, plaćenom porezu i određenim pokazateljima mjesta obavljanja djelatnosti skupine multinacionalnih društava po zemljama u kojim posluju ta društva.

U ovom članku dajemo kratke informacije o obveznicima, sadržaju i rokovima izvješća. Izvješće se ponekad naziva i Country by Country report – tzv. CbCR.

  1. Obveza podnošenja izvješća po zemljama
  2. Obveznici podnošenja izvješća
  3. Automatska razmjena s trećim zemljama
  4. Obveze sastavnog subjekta sa sjedištem u Hrvatskoj
  5. Rok za podnošenje izvješća
  6. Obveza izvješćivanja Porezne uprave o tome je li obveznik podnošenja izvješća po zemljama
  7. Stalne poslovne jedinice
  8. Sadržaj izvješća po državama
Hashtags:
#CbCR, #IzvješćePoZemljama, #MultinacionalnaDruštva, #ZakonOAdministrativnojSuradnjiNaPodručjuPoreza