Upravni postupak kod davanja koncesija na pomorskom dobru

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Upravni postupak kod davanja koncesija na pomorskom dobru
Stranica:
49.
Autor/i:
Ivan GUROV , dipl.iur.
Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Sažetak:

Republika Hrvatska samo upravlja, vodi brigu i odgovara za pomorsko dobro, i to izravno ili putem jedinica lokalne ili jedinica područne (regionalne) samouprave. Sama odluka o davanju koncesije je upravni akt, a kroz ovaj članak autori daju osvrt na postupak davanja koncesije na pomorskom dobru.

  1. Uvod
  2. Koji zakon primijeniti
  3. Odluka o koncesiji kao upravni akt
  4. Nadležnost i rok za davanje koncesije
  5. Određivanje granica pomorskog dobra
  6. Postupak davanja koncesije
  7. Pravo na pravni lijek
  8. Koncesijsko odobrenje
  9. Zaključak
Hashtags:
#Koncesije, #PomorskoDobro, #UpravniPostupak