Osnovice za obračun doprinosa kod plaća i ostalih primitaka u 2022. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2022
Članak:
Osnovice za obračun doprinosa kod plaća i ostalih primitaka u 2022. godini
Stranica:
33.
Autor/i:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

U poslovnoj praksi poslodavaca ponekad se događaju situacije kada su radnici prijavljeni na obvezna osiguranja kod poslodavca, ali zbog nekih okolnosti njihova bruto-plaća / naknada prema računici je manja od najniže osnovice za obračun doprinosa. Jednako tako, zakonski je ograničeno plaćanje doprinosa na najvišu mjesečnu i godišnju osnovicu koje se primjenjuje pod određenim kriterijima. Primjeri obračuna objašnjavaju se u članku.

  1. Uvodne napomene
  2. Kada se doprinosi obračunavaju prema najnižoj osnovici za obračun doprinosa u svoti od 3.624,06 kn
  3. Najviša mjesečna osnovica doprinosa za mirovinsko osiguranje – za 2022. godinu 57.222,00 kn
  4. Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa – 686.664,00 kn
  5. Povrat doprinosa za MIO I. koji je plaćen iznad godišnje osnovice
Hashtags:
#Doprinosi, #NajnižaOsnovica, #NajvišaOsnovica, #NeopravdaniIzostanak, #NeplaćeniDopust, #ObračunDoprinosa