Izvještaj o novčanim tokovima – indirektna metoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Izvještaj o novčanim tokovima – indirektna metoda
Stranica:
52.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Izvještaj o novčanim tokovima može se sastaviti primjenom direktne ili indirektne metode. U prilogu časopisu br. 1/22. Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2021. godinu za poduzetnike prikazali smo sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima primjenom direktne metode, a u ovom članku donosimo primjer sastavljanja primjenom indirektne metode.

  1. Specifičnosti primjene indirektne metode kod sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima
  2. Zaključak
  3. Objašnjenje pojedinih stavaka izvještaja o novčanim tokovima
  4. Primjer sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima – indirektna metoda
  5. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #GodišnjiObračun2021, #NovčaniTokovi