Porez po tonaži broda za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Porez po tonaži broda za 2021. godinu
Stranica:
165.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Mogućnost plaćanja poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak uređuje Pomorski zakonik. Porezni obveznici koji žele plaćati porez po tonaži broda moraju se prethodno prijaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture uz predočenje odgovarajućih dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta. Za 2021. godinu porez po tonaži može plaćati samo društvo koje je do 30. lipnja 2020. godine podnijelo prijavu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da će umjesto poreza na dobitak plaćati porez po tonaži broda, kako je to uređeno čl. 429.c. st. 2. Pomorskog zakonika.

  1. Obveze prije podnošenja porezne prijave za porez po tonaži broda
  2. Porezni obveznik
  3. Obračun porezne obveze i prijava poreza po tonaži
  4. Izjava o sudjelovanju u sustavu – do kraja veljače 2021. godine
Hashtags:
#GodišnjiObračun, #GodišnjiObračun2021, #ObrazacPT, #PorezPoTonaži