Položaj autora prema novom propisu o autorskom pravu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Položaj autora prema novom propisu o autorskom pravu
Stranica:
183.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Tko je autor, kao fizička osoba, u svjetlu novog propisa kojim se uređuju autorska prava te što je s praktičnog motrišta značajno za tu osobu, sažeto iznosimo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Normativni okvir
  3. Što se osobito smatra autorskim djelom
  4. Tko se prema zakonu može smatrati autorom
  5. Obračun javnih davanja autorskog honorara
  6. Ovrha na autorskom honoraru
Hashtags:
#Autor, #AutorskiHonorari, #AutorskoDjelo, #AutorskoPravo, #Koautor, #Ovrha