Isplata plaće na temelju izvansudske nagodbe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Isplata plaće na temelju izvansudske nagodbe
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U prethodnom broju časopisa RRiF pisali smo o isplati plaće na temelju sudske presude prema čl. 433.a Zakona o parničnom postupku, nagodbi tijekom sudskog postupka, nagodbi sklopljenoj s nadležnim državnim odvjetništvom, u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema zakonu kojim je uređen postupak mirenja i u postupcima pred nadležnim službeničkim sudovima. U tim se slučajevima doprinosi te porez na dohodak i prirez obračunavaju prema propisima koji su vrijedili u razdoblju kada su plaće trebale biti isplaćene. Međutim, kada se plaća isplaćuje na temelju izvansudske nagodbe, doprinosi se plaćaju prema propisima koji su se primjenjivali u vrijeme kada su plaće trebale biti isplaćene, a porez na dohodak prema propisima koji se primjenjuju u trenutku isplate plaće i drugih primitaka od nesamostalnog rada.

  1. Temeljno načelo oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada
  2. Obračun poreza na dohodak iz plaće prema izvansudskoj nagodbi
  3. Obračun doprinosa iz i na plaće koje se isplaćuju prema izvansudskoj nagodbi
  4. Obračun zateznih kamata
Hashtags:
#Dohodak, #Doprinosi, #IzvansudskaNagodba, #Plaće