Obračun PDV-a pri isporukama dobara s montažom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2022
Članak:
Obračun PDV-a pri isporukama dobara s montažom
Stranica:
112.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže isporuku dobara s montažom s motrišta poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV). S motrišta PDV-a riječ je o isporukama dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba u njihovo ime, a koja sastavlja ili postavlja isporučitelj ili druga osoba za njegov račun s probnim radom ili bez njega. Navedene se isporuke oporezuju prema mjestu gdje se ta dobra sastavljaju ili postavljaju.

  1. Definiranje isporuka dobara s montažom s motrišta PDV-a
  2. Registriranje za potrebe PDV-a u drugim državama članicama EU-a kod isporuka dobara s montažom
  3. Isporuke dobara sa sastavljanjem ili postavljanjem iz RH u drugu državu članicu EU-a
  4. Koje se isporuke ne smatraju isporukama dobara s montažom
  5. Isporuke dobara sa sastavljanjem ili postavljanjem iz druge države članice EU-a u RH
  6. Zaključak
Hashtags:
#IsporukaDobara, #IsporukaDobaraSMontažom, #RegistracijaZaPotrebePDV, #UslugaMontaže