Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 165
Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osim na području Republike Hrvatske dalje RH hrvatski porezni obveznici mogu obavljati izvoz dobara u treće zemlje u drugim zemljama ...

rrif - 11.2023, str. 112
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Francuskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U RRiF u br 8 23 pisali smo u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV ...

rrif - 10.2023, str. 88
Posebnosti u oporezivanju usluga malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pojam poreznog obveznika treba s motrišta odredaba propisa o PDV u promatrati u širem kontekstu te treba razlikovati porezne obveznike ...

rrif - 9.2023, str. 113
Posebnosti u oporezivanju dobara malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Mali se porezni obveznici s motrišta PDV a smatraju poreznim obveznicima ali nisu redoviti porezni obveznici a to znači da ...

rrif - 8.2023, str. 94
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Češkoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U ovom članku autorica objašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV a u Češkoj ...

rrif - 5.2023, str. 117
Porezno motrište građevinskih usluga koje obavljaju ili primaju strani porezni obveznici u RH
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Porezno postupanje u vezi s građevinskim uslugama pruženim na području RH ovisi o tome jesu li porezni obveznici sa sjedištem ...

rrif - 5.2023, str. 99
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Građani iznajmljivači RH za pružanje usluga smještaja u sobama apartmanima kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV a ...

rrif - 4.2023, str. 124
Porezni zastupnik u RH
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Pri registraciji za potrebe PDV a u tuzemstvu porezni obveznik sa sjedištem u trećoj zemlji ili na trećem području mora ...

rrif - 10.2022, str. 113
Registracija za potrebe PDV-a kao uvjet za primjenu prijenosa porezne obveze ili prava na izbor oporezivanja
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s uvjetom prema kojemu porezni obveznik u skladu s nacionalnim ...

Vijesti
Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
Četvrtak, 18.08.2022.

Kada strani porezni obveznici iz EU a i trećih zemlja prodaju dobra ili uslugu u tuzemstvu drugim domaćim ili stranim ...

rrif - 8.2022, str. 84
Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kada strani porezni obveznici iz EU a i trećih zemlja prodaju dobra ili uslugu u tuzemstvu drugim domaćim ili stranim ...

rrif - 7.2022, str. 83
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kada porezni obveznici iz EU a obračunaju hrvatskim poreznim obveznicima PDV na kupljena dobra i obavljene usluge u drugim državama ...

rrif - 5.2022, str. 115
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Italiji
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom članku autorica objašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV a u Italiji ...

rrif - 4.2022, str. 112
Obračun PDV-a pri isporukama dobara s montažom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže isporuku dobara s montažom s motrišta poreza na dodanu vrijednost dalje PDV S motrišta PDV a ...

rrif - 12.2021, str. 168
„Klasično“ premještanje dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 4 20 pisali smo o novim pravilima koja se odnose na aranžmane premještanja dobara s motrišta ...

Vijesti
Tko i kada treba ući u sustav PDV-a
Srijeda, 21.07.2021.

Mali porezni obveznik treba ući u sustava PDV a ako mu vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili ...

rrif - 6.2021, str. 109
Porezno motrište carinskog postupka 42 u drugim zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o primjeni carinskog postupka 42 u RH U ovome članku autorica objašnjava primjenu ...

Vijesti
Uvoz robe u drugim državama članicama EU-a
Srijeda, 19.05.2021.

Hrvatski porezni obveznici mogu osim uvoza dobara u RH uvoziti dobra iz trećih zemalja u bilo koju drugu zemlju članicu ...

rrif - 10.2020, str. 142
Porezno motrište „lažnih“ trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 pisali smo o posebnostima u oporezivanju trostranih poslova a u RRiF u br ...

rrif - 8.2020, str. 102
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Maja LENAC , bacc. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica objašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV a u ...

rrif - 5.2020, str. 130
Prodaja dobara na daljinu unutar država članica EU-a s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S poreznog motrišta odnosno s motrišta PDV a prodaja na daljinu koju je obavio porezni obveznik iz jedne države ...

rrif - 1.2020, str. 88
Prodaja dobara EU-ovih poreznih obveznika na sajmovima u RH i Sloveniji s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku objašnjava u kojim se slučajevima porezni obveznici iz EU a trebaju registrirati za potrebe PDV a ...

rrif - 9.2019, str. 88
Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Početkom godine došlo je do bitne promjene u vezi s primjenom tzv pojednostavljenja koje se između ostaloga primjenjuje kad ...