Porezni zastupnik u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Porezni zastupnik u RH
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

Pri registraciji za potrebe PDV-a u tuzemstvu porezni obveznik sa sjedištem u trećoj zemlji ili na trećem području mora imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a ima mogućnost izbora. Autorica u članku objašnjava tko i pod kojim uvjetima može biti porezni zastupnik stranoga poreznog obveznika u RH, postupak odobrenja njegova imenovanja te ulogu koju ima u vezi s poreznim zastupanjem.

  1. Uvod
  2. Uloga poreznog zastupnika
  3. Pravni okviri prema Direktivi vijeća 2006/112/EZ
  4. Zaključak
Hashtags:
#PorezniZastupnik, #RegistracijaZaPotrebePDV