Prodaja dobara na daljinu unutar država članica EU-a s motrišta PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
Članak:
Prodaja dobara na daljinu unutar država članica EU-a s motrišta PDV-a
Stranica:
130.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      S poreznog motrišta, odnosno s motrišta PDV-a, prodaja na daljinu koju je obavio porezni obveznik iz jedne države članice EU-a kupcima koji nisu porezni obveznici u drugu državu članicu EU-a ima poseban porezni položaj koji je vezan uz prag isporuke dobara koji propisuje ta druga država članica EU-a. Autorica u članku obrazlaže koje vrste prodaje obuhvaća navedena prodaja te koje su obveze prodavatelja – hrvatskoga poreznog obveznika.

1. Definiranje prodaje na daljinu
2. Odredbe direktive o PDV-u o prodaji dobara na daljinu
3. Odredbe zakona o PDV-u o prodaji dobara na daljinu
4. Primjeri isporuka dobara na daljinu iz RH u EU
5. Primjeri isporuka dobara na daljinu iz EU-a u RH
6. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi, #PragIsporuke, #ProdajaNaDaljinu, #RegistracijaZaPotrebePDV