Porezno motrište „lažnih“ trostranih poslova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Porezno motrište „lažnih“ trostranih poslova
Stranica:
142.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U RRiF-u br. 9/19. pisali smo o posebnostima u oporezivanju trostranih poslova, a u RRiF-u br. 1/20. o isporukama u nizu prema novim odredbama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine. U ovome članku autorica obrazlaže porezno motrište „lažnih“ trostranih poslova odnosno poslova za koje nisu ispunjeni uvjeti za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za trostrane poslove iz čl. 141. Direktive o PDV-u. U članku se daju primjeri i „lažnih“ trostranih poslova koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

  1. Odredbe Direktive o PDV-u
  2. Definiranje „lažnih“ trostranih poslova
  3. Primjeri „lažnih“ trostranih poslova
  4. Zaključak
Hashtags:
#LažniTrostraniPoslovi, #P-PDV, #PDV, #Porezi, #PrijenosPorezneObveze, #RegistracijaZaPotrebePDV, #TrostraniPoslovi