Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Kada strani porezni obveznici (iz EU-a i trećih zemlja) prodaju dobra ili uslugu u tuzemstvu drugim domaćim ili stranim poreznim obveznicima, porezni položaj ovisi o tome jesu li u RH registrirani za potrebe PDV-a ili nisu.

Ako je strani porezni obveznik u RH registriran za potrebe PDV-a, odnosno dobio je hrvatski PDV ID broj, s motrišta PDV-a smatra se hrvatskim obveznikom PDV-a i treba se ponašati kao i svi ostali hrvatski porezni obveznici, a to znači da će primjenjivati odredbe Zakona o PDV-u (izdavati račune i zaračunavati hrvatski PDV). Međutim, ako strani porezni obveznik nema hrvatski PDV ID broj, a obavlja isporuke dobara u RH, hrvatski porezni obveznici (odnosi se i na male porezne obveznike) trebaju preuzeti poreznu obvezu i tada su obvezni primijeniti čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u. Porezni će položaj usluga, kao i elementi računa stranog obveznika, ovisiti o tome gdje je mjesto oporezivanja pružene usluge. Opširnije o navedenome može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Kada se strani porezni obveznici trebaju / ne trebaju registrirati za potrebe PDV-a u RH
  3. Izdavanje računa i evidentiranje u prijavama stranih obveznika za prodaju dobara i usluga u RH
  4. Porezne obveze stranog obveznika koji je u RH registriran za potrebe PDV-a
  5. Porezne obveze stranoga poreznog obveznika koji u RH nije registriran za potrebe PDV-a
Hashtags:
#PDV, #PDVIDBroj, #RegistracijaZaPotrebePDV, #StraniPorezniObveznici, #TuzemneIsporuke