Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 84
Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kada strani porezni obveznici iz EU a i trećih zemlja prodaju dobra ili uslugu u tuzemstvu drugim domaćim ili stranim ...

Vijesti
Oporezivanje dobara i usluga malih poreznih obveznika u RH
Četvrtak, 24.06.2021.

Mali su porezni obveznici oni koji ostvaruju isporuke ispod 300 000 00 kn i nisu u bazi poreznih obveznika RH ...

rrif - 10.2015, str. 122
Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U ovome se članku daje tablični prikaz primjene oslobođenja od plaćanja PDV a za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i ...

rrif - 3.2014, str. 116
Oslobođenja od PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva i druga tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.

Od 1 siječnja 2014 za isporuke dobara i usluga diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim tijelima koje kao takve ...

rrif - 6.2012, str. 88
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Ovim poreznim i računovodstvenim savjetima donosimo tek mali izbor odgovora iz bogate riznice RRiF ova iskustva u davanju odgovora proteklog ...

rrif - 10.2011, str. 74
Porezni položaj kamata nakon 1. srpnja 2011.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Pri utvrđivanju zateznih i ugovornih kamatnih stopa nakon 1 srpnja 2011 treba uzeti u obzir da je eskontna stopa HNB ...

rrif - 7.2011, str. 77
Isporuke dobara i usluga bez naknade kao predmet oporezivanja i dvojbe
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR

Već više od 10 godina koliko je Zakon o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 47 95 94 09 ...

rrif - 10.2010, str. 58
Oslobođenje od PDV-a diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija i drugih stranih osoba
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema odredbama izmjene Zakona o PDV u i novog Pravilnika o PDV u od 1 siječnja 2010 isporuke dobara i ...

rrif - 5.2010, str. 150
Povrat plaćenog PDV-a za znanost i vatrogastvo u 2010.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.

I ove godine Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010 godine propisano je pravo na povrat plaćenog poreza ...

Pror - 4.2009, str. 11
Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za znanost i vatrogastvo u 2009.
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.

Određenim skupinama subjekata se kao i prošle godine dopušta povrat plaćenoga poreza na dodanu vrijednost u 2008 Postupak povrata poreza ...

rrif - 4.2009, str. 132
Oslobođenje od PDV-a za isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i ostalim stranim osobama u RH
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od trenutka primjene sustava PDV a do danas porezni položaj stranih osoba u RH odnosno diplomatskih i konzularnih predstavništava međunarodnih ...

rrif - 4.2009, str. 110
Oslobođenje od PDV-a za dobra i usluge koje se plaćaju iz inozemne novčane donacije i iz potpore EU
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kategorija poreznog oslobođenja pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu te pri uvozu svojevrsna je povlastica za određenu skupinu poduzetnika ...

rrif - 7.2008, str. 92
Povrat PDV-a stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Strani državljani imaju pravo na dobra kupljena u Hrvatskoj ali ne i na usluge zatražiti povrat zaračunanog PDV a Za ...

rrif - 5.2008, str. 110
Nova carinska i porezna oslobođenja na temelju financijske pomoći dobivene od Europske zajednice
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost propisano je porezno oslobođenje na isporuke dobara i obavljene usluge u tuzemstvu kada je ...