Oslobođenja od PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva i druga tijela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Oslobođenja od PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva i druga tijela
Stranica:
116.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Sažetak:
 Od 1. siječnja 2014. za isporuke dobara i usluga diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim tijelima koje kao takve priznaje Republika Hrvatska primjenjuju se nova pravila za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a. Prema tim pravilima, oslobođenje od plaćanja PDV-a ostvaruje se putem zahtjeva za povrat PDV-a pod uvjetom da se dobra ne otpremaju iz RH, a ne više izravno kod prodavatelja dobara ili pružatelja usluga. Za isporuke dobara i usluga Europskoj uniji, Europskoj zajednici i drugim europskim tijelima, oslobođenje od plaćanja PDV-a ostvaruje se izravno kod prodavatelja ili pružatelja usluga uz potvrdu o oslobođenju od PDV-a i/ili trošarine. O posebnostima oslobođenja za navedene promete, može se pročitati u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Isporuke dobara i usluga diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
  4. Isporuke dobara i usluga za potrebe oružanih snaga drugih država članica NATO-a
  5. Zabrana otuđenja dobara nabavljenih uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a
  6. Zaključak
Hashtags:
#OslobođenjaPDV, #PDV, #Porezi, #TuzemneIsporuke