Tko i kada treba ući u sustav PDV-a

Datum: 21.07.2021, Srijeda
Autor: LJ.M.

Mali porezni obveznik treba ući u sustava PDV-a ako mu vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini prelazi propisani prag od 300.000,00 kn.

Važno je koji prometi ulaze u prag isporuke i kada se poduzetnici trebaju najkasnije prijaviti u sustav PDV-a. Jednako tako treba paziti po kojim ulaznim računima se i od kada može početi koristiti pretporez. Poduzetnici mogu ući u sustav PDV-a i dobrovoljno tijekom godine, neovisno o tome što nisu prešli propisani prag.

Tko i kada treba ući u sustav PDV-a može se pročitati u članku Tko i kada treba ući u sustav PDV-a – obveze pri ulasku iz RRiF-a br. 12/20., str. 158.

Povratak na vijesti