Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj
Stranica:
102.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Maja LENAC , bacc. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U ovom članku autorica objašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV-a u Njemačkoj kada na području te države obavljaju određene isporuke dobara i/ili usluga. Uz navedeno, autorica obrazlaže postupanja koja se pri tome trebaju obaviti odnosno postoji li obveza imenovanja poreznog zastupnika te koje su daljnje obveze hrvatskih poreznih obveznika u tim slučajevima (podnošenje PDV-prijava, plaćanje PDV-a i sl.).

1. Uvod
2. Prodaja dobara na području Njemačke
3. Prodaja dobara na daljinu u Njemačku
4. Prodaja dobara iz Njemačke u drugu državu članicu EU-a
5. Stjecanje dobara u Njemačkoj iz druge države članice EU-a
6. Izvoz dobara iz Njemačke u treće zemlje
7. Uvoz dobara u Njemačku iz trećih zemalja
8. Premještanje dobara iz RH u Njemačku
9. Isporuka usluga kojima je mjesto oporezivanja u Njemačkoj
10. Registracija za potrebe PDV-a u Njemačkoj
11. Zaključak

Hashtags:
#Izvoz, #PDV, #Porezi, #RegistracijaZaPotrebePDV, #StopePDV, #Uvoz