Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2023, str. 85
Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima za obveznike PDV-a
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi poduzetnici često primaju i daju predujmove odnosno novčana sredstva za buduće isporuke dobra ili usluge Autorice u ...

pip - 4.2023, str. 0
Primjena snižene stope PDV-a od 5 % na energente
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost produljena je primjena snižene stope PDV a od 5 za isporuku prirodnog ...

Vijesti
Produljena je primjena snižene stope PDV-a od 5 % na energente
Ponedjeljak, 27.03.2023.

Zbog i dalje prisutne nestabilnosti u energetskom sektoru te rasta cijena produljena je primjena snižene stope PDV a od 5 ...

Mišljenja
Oporezivanje plina u bocama za kućanstvo PDV-om po stopi 25%
Utorak, 14.03.2023, 410-19/23-02/68

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2022, str. 29
Što donose izmjene Pravilnika o PDV-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zadnje izmjene i dopune Zakona o PDV u u jednom su dijelu stupile na snagu 1 listopada 2022 godine i ...

rrif - 10.2022, str. 20
Što donose izmjene propisa o PDV-u u listopadu 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o PDV u koje će stupiti na snagu u listopadu ili krajem rujna 2022 godine odnose ...

Vijesti
Objavljene su Izmjene i dopune Zakona o PDV-u
Petak, 30.09.2022.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 113 22 dalje Izmjene Zakona o ...

Mišljenja
Oporezivanje PDV-om smještaja kućnih ljubimaca, dnevnom i noćnom boravku u hotelu za pse
Ponedjeljak, 27.06.2022, 410-19/22-02/136

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje sniženom stopom PDV-a ukapljenog naftnog plina
Utorak, 31.05.2022, 410-19/22-02/127

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta plina
Četvrtak, 19.05.2022, 410-19/22-02/97

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na uslugu transporta i distribucije plina
Utorak, 17.05.2022, 410-19/22-02/111

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a na piljevinu i refile
Utorak, 10.05.2022, 410-19/22-02/91

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2022, str. 30
Promjene u PDV-u od 1. travnja 2022. godine i obveze kod promjene stope PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o PDV u koje stupaju na snagu 1 travnja 2022 godine ponajprije se odnose na proširenje ...

Vijesti
Promjena stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine
Nedjelja, 27.03.2022.

Hrvatski Sabor je dana 25 ožujka 2022 godine usvojio Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje će ...

Mišljenja
Stopa PDV-a na dostavu
Ponedjeljak, 08.03.2021, 410-19/21-02/108

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 102
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Maja LENAC , bacc. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorica objašnjava u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV a u ...

rrif - 3.2020, str. 99
Specifičnosti u poslovanju komunalnih društava
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslovanje trgovačkih društava koja se bave pružanjem komunalnih usluga ili su javni isporučitelji vodnih usluga razlikuje se u odnosu ...

rrif - 7.2014, str. 88
Stope PDV-a u EU-u na dan 13. siječnja 2014.
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Europska Komisija objavila je dokument pod nazivom Stope poreza na dodanu vrijednost u državama članicama Europske Zajednice Die Mehrwertsteuersätze ...

rrif - 1.2014, str. 20
Primjena stope PDV-a od 13% od 1. siječnja 2014.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Od 1 siječnja 2014 stopa PDV a za dobra i usluge koje su u 2013 bile oporezive stopom PDV ...

rrif - 1.2013, str. 43
Primjena stopa PDV-a od 5% i 10% od 1. siječnja 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Od 1 siječnja 2013 promijenjena je stopa PDV a za dobra koja su u 2012 bila oporeziva stopom PDV a ...

rrif - 12.2012, str. 145
Primjena snižene stope PDV-a od 10% u ugostiteljstvu od 1. siječnja 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Snižena stopa PDV a od 10 primjenjuje se u oporezivanju usluga smještaja u komercijalnim ugostiteljskim objektima još od 1 siječnja ...

rrif - 12.2012, str. 27
Pripremne radnje za primjenu stope PDV-a od 5% od 1. siječnja 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Zadnja izmjena Zakona o PDV u koja se primjenjuje od 1 ožujka 2012 odnosila se je na promjenu opće stope ...

rrif - 4.2012, str. 66
Pregled izmjena PDV-a od 1. ožujka 2012. – pojašnjenja iz Pravilnika o PDV-u
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osim promjene opće porezne stope PDV a s 23 na 25 od 1 ožujka 2012 promijenio se i sadržaj porezne ...

rrif - 9.2009, str. 124
Osobitosti u primjeni nove stope PDV-a od 23%
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Iako je riječ o promjeni stope PDV a za samo jedan postotni bod za struku odnosno porezne i računovodstvene radnike ...

Prkp - 8.2009, str. 13
Obveze poduzetnika – društava i obrtnika na koje se odnosi primjena stope PDV-a od 23%
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Iako neki poduzetnici još nisu dobili informaciju te i ne razmišljaju o izmjeni Zakona o PDV u koji stupa na ...

rrif - 8.2009, str. 176
Promjena stope PDV-a na 23%
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

STRUČNE OBAVIJESTI

rrif - 9.2008, str. 131
Uvjeti za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekta nautičkog turizma Nar nov br 69 08 stupio je na snagu 21 lipnja ...

rrif - 8.2007, str. 117
Snižen PDV na novine i časopise
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Svako sniženje stope poreza na dodanu vrijednost dalje PDV je dobrodošlo Štoviše s obzirom na izborna obećanja dobro punjenje državnog ...

rrif - 5.2007, str. 115
Turističke usluge - smještaj ili najam
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Kako su pripreme za turističku sezonu su već u punom jeku potrebno je podsjetiti i na porezni položaj turističkih usluga ...