Obračun plaća i sastavljanje obrasca R-S u 2002. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2002
Članak:
Obračun plaća i sastavljanje obrasca R-S u 2002. godini
Stranica:
217.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Sažetak:
Početak mirovinske reforme i uvođenje II. stupa mirovinskog osiguranja s primjenom od 1. siječnja 2002. godine ne utječe bitno na način obračuna plaća. Razdvajanje doprinosa iz plaća na 5,75% koji će se i dalje uplaćivati za osiguranje temeljem generacijske solidarnosti zajedno sa mirovinskim doprinosom koji se obračunava na plaće po stopi od 8,75%, i na 5% doprinosa iz plaće koji će se raspoređivati na individualne račune osiguranika koji budu imali uvjete za osiguranje u II. stupu, ne utječe na poreznu osnovicu iz plaće niti povećava troškove poslodavca. Novosti o kojima pišemo u ovom članku više su tehničke naravi i odnose se na pojašnjenja u svezi s evidencijom uplaćenih doprinosa iz i na plaće te poreza na dohodak i prireza na Obrascu R-S, koje nameće mirovinska reforma. Ukazat ćemo na povezanost tih evidencija s poreznim evidencijama, posebno onih koje su propisane i u svezi su s obračunavanjem poreza na dohodak iz plaća. No te novosti se još ne odnose na isplate plaća koje se isplaćuju u 2002. godini a odnose se na mjesec prosinac 2001. godine ili možda na neko drugo prethodno razdoblje. To ćemo početi primjenjivati s prvom isplatom plaća za 2002. godinu. Doneseni su i novi zakoni o plaćanju doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u 2002. godini i u nastavku iznosimo obračunske aspekte ovih novosti.
Hashtags: