Kupnja nekretnine putem kredita

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Kupnja nekretnine putem kredita
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Kupnju nekretnina poduzetnici mogu financirati kreditima koje odobravaju banke ili drugi subjekti. U ovom praktikumu autorica piše o računovodstvenom i poreznom položaju nekretnina koje poduzetnici stječu kupnjom za potrebe obavljanja vlastite djelatnosti, a financiraju ga kreditom banke, te daje primjer njegova knjigovodstvenog evidentiranja.

  1. Uvod
  2. Računovodstvo nekretnina kupljenih za potrebe obavljanja vlastite djelatnosti
  3. Financiranje kupnje nekretnina kreditom
  4. Oporezivanje stjecanja nekretnina
  5. Primjer evidentiranja kupnje nekretnine u poslovnim knjigama
Hashtags:
#KreditiBanaka, #Nekretnine, #TroiškoviPosudbe, #ValutnaKlauzula