Provedba plana restrukturiranja u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Provedba plana restrukturiranja u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:

Predstečajni postupci provode se od 1. rujna 2015. godine prema Stečajnom zakonu, a najnovije izmjene Stečajnog zakona odrazile su se i na predstečajni postupak. U ovom je članku riječ o knjigovodstvenim postupcima u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika kada je rješenjem suda prihvaćen plan restrukturiranja dužnika.

  1. Uvjeti za pokretanje predstečajnog postupka
  2. Financijsko izvješćivanje dužnika
  3. Pravni i financijski status dužnika nakon podnošenja prijedloga odnosno otvaranja predstečajnog postupka
  4. Računovodstveni postupci dužnika i vjerovnika prema planu restrukturiranja
  5. Povrat duga u rokovima prema planu restrukturiranja
  6. Zaključak
Hashtags:
#OtpisObveza, #OtpisPotraživanja, #PredstečajniPostupak, #Restrukturiranje