Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2020, str. 39
Računovodstvo rezerviranja
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Rezerviranja se mogu iskazati kao trošak tekućeg razdoblja u financijskim izvješćima trgovačkog društva u skladu s Međunarodnim standardima financijskog ...

rrif - 11.2020, str. 178
Kako se poduzetnici mogu pripremiti za nadolazeću financijsku krizu
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.

Financijska kriza izazvana koronakrizom COVID 19 je više ili manje s nama ili pred nama Državni zavod za statistiku ...

rrif - 9.2020, str. 149
Izazovi i potencijali restrukturiranja bolnica u Njemačkoj
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Martin HOHMANN , Senior Manager
Dr. André Wortmann, Partner PWC

Ono s čime će se nova Vlada suočava jest golemi deficit zdravstvenog sustava Svaka gospodarska kriza kod svakoga gospodarskog ...

rrif - 11.2019, str. 137
Restrukturiranje i predstečaj trgovačkog društva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Posljedica svih pogrešaka i neodgovarajućeg vođenja trgovačkog društva odnosno kriznog stanja ocrtava se u nesposobnosti plaćanja Restrukturiranje kao pokušaj ...

pip - 10.2019, str. 82
Prikaz EU-ove Direktive o restrukturiranju i nesolventnosti
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.

Autor u članku prikazuje ključne elemente novih pravila koje donosi Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti a koja su postala sastavnim ...

rrif - 7.2019, str. 151
Porezne prijevare, sanacija poduzeća i digitalizacija prijevoza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Novi alat za sprječavanje poreznih prijevara 2 Sprječavanje bankrota poduzeća 3 Elektroničke informacije o prijevozu roba 4 Rasprava o ...

Sudska praksa
Predstečajna nagodba
Srijeda, 19.12.2018.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.09.2018.
rrif - 6.2018, str. 148
EBITDA: kritike i realne mogućnosti mjerenja
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Analitičari oduvijek teže pronaći jednu financijsku mjeru koja stavljena u odnos s određenim ekonomskim elementima iz financijskih izvještaja najbolje ...

Mišljenja
Porezni tretman kapitalnog dobitka po osnovi prodaje dionica dodijeljenih hrvatskom ratnom vojnom invalidu
Srijeda, 25.04.2018, 410-01/18-01/917

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.03.2018.
rrif - 9.2017, str. 135
Kapitalno restrukturiranje u predstečajnom postupku
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Stečajnim zakonom Nar nov br 71 15 dalje SZ određen je cilj predstečajnog postupka On se provodi da bi ...

rrif - 1.2017, str. 197
Restrukturiranje poduzeća i neujednačeni porezi na dobitak
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Inicijativa za poticanje start up kompanija 2 Nova pravila za rješavanje problema insolventnih poduzeća 3 Mađarska snižava poreze i ...

Mišljenja
Predstečajna nagodba kao razlog isključenja od mogućnosti
Četvrtak, 08.09.2016, 423-08/16-01/27

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 12.2015, str. 85
Pomoći lokalnim i područnim jedinicama iz državnog proračuna Republike Hrvatske
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

Neke jedince lokalne i područne regionalne samouprave dobivaju pomoći iz državnog proračuna Republike Hrvatske S obzirom na restrukturiranje sustava određivanja ...

rrif - 10.2015, str. 180
Povjerenik u predstečajnoj nagodbi
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Novi Stečajni zakon Nar nov br 71 15 uređuje i provedbu predstečajne nagodbe Vjerovnicima nije donio ništa što bi poboljšalo ...

Pror - 7.2015, str. 9
Dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2015. godinu
Autor: Katarina BROZIĆ PUČEK , dipl. oec.
Andrea KOCELJ , mag. oec.

Republika Hrvatska morala je usvojiti dodatne mjere fiskalne konsolidacije učinkom u 2015 Stoga su provedene određene mjere na prihodovnoj i ...

rrif - 8.2014, str. 28
Računovodstvo rezerviranja
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U ovom se članku razmatraju obveze i mogućnost knjiženja rezerviranja kao troška tekućeg razdoblja u bilancama trgovačkog društva u skladu ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.06.2014.
rrif - 10.2013, str. 148
Klasifikacija plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
Autor: Mr. sc. Hrvoje MIJIĆ
Mr. sc. Sanja SUMAN

Svaka regulatorna izmjena koja znatno utječe na poslovni rezultat kreditne institucije naći će se u središtu pozornosti svake kreditne ...

rrif - 10.2013, str. 140
Nova izmjena Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Nakon što je prije tek nešto više od dva mjeseca Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izmijenjen i ...

rrif - 2.2013, str. 196
Financijsko restrukturiranje prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi poduzetnici koji ispunjavaju uvjete za provedbu postupka predstečajne nagodbe između ostalih dokumenata ...

rrif - 2.2013, str. 59
Financijski učinci Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Nar nov br 144 21 prosinca 2012 promijenjene ...

rrif - 12.2012, str. 32
Predstečajne nagodbe – dužnik, vjerovnici i učinci sklopljene nagodbe
Autor: Vinka ILAK , dipl. iur.

Prvog listopada 2012 na snagu je stupio Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i uveo u insolvencijsko pravo novu ...

Fppn - 11.2012, str. 23
Financijski učinci Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ZoFPiPN u primjeni je od 1 listopada 2012 S našeg motrišta svakako su ...

Fppn - 11.2012, str. 23
Provedba predstečajne nagodbe
Autor: Vinka ĐURINOVAC , dipl. iur.

S danom objave 1 listopada 2012 na snagu je stupio Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Nar nov br ...

rrif - 9.2012, str. 19
Nerealna očekivanja od Zakona koji bi trebao otkloniti financijski nered
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Povodom Prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi dalje Zakon prošao ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.07.2012.
pip - 7.2011, str. 34
O nekim pitanjima radnopravnog statusa u javnoj upravi; komparativno
Autor: Prof. dr. sc. Vilim HERMAN
Dr. sc. Milorad ĆUPURDIJA

U ovome se članku razmatraju najnoviji trendovi restrukturiranja u javnoj upravi koji se fokusiraju na fleksibilnije oblike radnog odnosa U ...

rrif - 8.2010, str. 85
Restrukturiranje i sanacija trgovačkog društva
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ

Glavni cilj restrukturiranja i sanacije trgovačkog društva jest spriječiti slom i bankrot te stvoriti potrebne uvjete za opstanak i dalji ...

rrif - 5.2010, str. 58
Restrukturiranje i sanacija bilance
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ

Ovaj je članak nastavak prvog dijela objavljenog u časopisu Računovodstvo revizija i financije br 4 10 U ovom se dijelu ...

Knjiga
Financijsko restrukturiranje i sanacija poduzeća
13.04.2010

U najnovijoj knjizi prof Marković razmatra teoriju i praksu restrukturiranja i sanacije poduzeća Upućuje na uzroke financijske krize poduzeća koja ...

rrif - 4.2010, str. 86
Restrukturiranje i sanacija izvora financiranja
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ

Financijsku krizu trgovačkog društva obilježava prezaduženost platežna nesposobnost insolventnost stvaranje gubitaka nerentabilnost itd Tu krizu često uzrokuje nepovoljna veličina i ...

rrif - 11.2009, str. 105
Metodologija financijskog restrukturiranja i sanacija trgovačkog društva
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Ivana TOMAS, dipl. oec.

Trgovačka društva u svom životnom vijeku često imaju uspone i padove razdoblja dobrog i lošeg poslovanja odnosno krizna razdoblja koja ...

rrif - 6.2009, str. 103
Državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama
Autor: Zlatan JANEŠ, dipl. oec. i ovl. int. rev.

Na temelju čl 3 Uredbe o državnim potporama Nar nov br 50 06 Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o ...

rrif - 5.2007, str. 136
Upravljanje promjenama počinje s planom
Autor: Mr. sc. Ivica VOLODER

Promjene koje se događaju iz dana u dan u poslovnom svijetu postale su već toliko normalne i razumljive da se ...