Rodiljni i roditeljski dopust s inozemnim elementom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Rodiljni i roditeljski dopust s inozemnim elementom
Stranica:
197.
Autor/i:
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Sažetak:

Način postupanja kod izračuna staža osiguranja ili broj mjeseci rodiljnog ili roditeljskog dopusta roditelja koji borave u više država razlikuje se ovisno u kojim su državama boravili (osim u RH). Razdoblja provedena u državama članicama EU-a /EEP-a i Švicarke zbrajaju se u staž osiguranja u RH. Također, kod izračuna naknade plaće za vrijeme rodiljnog dopusta u prosjek se uračunavaju i plaće ostvarene na temelju radnog odnosa u drugoj državi članici. Više o svemu u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Europska unija, Europski ekonomski prostor i Švicarska
  3. Naknada plaće
  4. Staž osiguranja
  5. Ugovorne države
  6. Treće države
Hashtags:
#DržavljaniEU, #EGP, #RodiljneIRoditeljskePotpore, #RodiljniDopust, #RoditeljskiDopust, #StažOsiguranja, #TrećeZemlje