Socijalne i karitativne ustanove Katoličke Crkve u Hrvatskoj

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Socijalne i karitativne ustanove Katoličke Crkve u Hrvatskoj
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

U RH postoji više od tisuću socijalnih i karitativnih ustanova koje pripadaju Katoličkoj Crkvi. Osim njih, u RH djeluje i niz crkvenih pravnih osoba koje socijalnu djelatnost obavljaju neinstitucionalno, tj. faktički pružaju ono što se s motrišta RH može okarakterizirati socijalnim uslugama. Ovdje treba spomenuti ustanove koje su osnovane i podliježu hrvatskom zakonodavstvu o ustanovama, a osniva ih crkvena vlast i prema pravilima hrvatskog prava. Dana 18. ožujka između Vlade RH i HBK potpisan je Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 43/22) kojim se cjelovito uređuje status tih ustanova u hrvatskom pravnom poretku, ali i niz drugih pitanja važnih za njihovo funkcioniranje i ostvarivanje poslanja te cilja. Kako je tim ugovorom razjašnjen njihov pravni režim te iscrpnije razrađen, u ovom se članku, s obzirom na relevantne pravne izvore u RH, prikazuju odlučna pitanja povezana s njima. Pritom se naglašava da takve ustanove Katoličke Crkve čine važnu polugu socijalnog sustava u RH koja je iznimno širokodohvatna i dopire ondje gdje državni i javnopravni sustavi naprosto ne mogu doprijeti.

  1. Uvod
  2. Pravni temelj sklapanja Ugovora o Caritasu i njegova narav
  3. Obilježja djelatnosti i načini djelovanja socijalnih ustanova Katoličke Crkve u RH
  4. Vrste socijalnih ustanova Katoličke Crkve u RH
  5. Problematika neprofitnosti
  6. Uključenost ustanova čiji su osnivači Hrvatski Caritas ili dijecezanski Caritasi u socijalnu djelatnost u RH
  7. Jamstva socijalnim i karitativnim ustanovama Katoličke Crkve u RH
  8. Zaključak
Hashtags:
#SocijalneUstanove, #UstanoveKatoličkeCrkve