Kako zaštititi izum u svijetlu novoga patentnog zakonodavstva

Časopis: Pravo i porezi - 5.2022
Članak:
Kako zaštititi izum u svijetlu novoga patentnog zakonodavstva
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Jasminka ADAMOVIĆ , dipl.iur.
Sažetak:

Prava intelektualnog vlasništva duboko su utkana u našu svakodnevnicu, a na kvalitetu naših života posebice utječu patenti. Patentom se štiti izum, jedinstven u svijetu. Iako je riječ o teritorijalnom pravu koje vrijedi isključivo na području države u kojoj (ili za koju) je priznat, on mora zadovoljiti uvjet apsolutne novosti te mora posjedovati inventivni iskorak u odnosu na poznato stanje tehnike, što uključuje značajniju kreativnost i sposobnosti od prosječnih, a ne jednostavne svakodnevne modifikacije već postojećih rješenja. Patent je nagodba između nositelja patenta i države koja ga je odobrila, u okviru koje se nositelj obvezuje u cijelosti razotkriti sadržaj svoga zaštićenog izuma, dok se država obvezuje pružiti mu ekskluzivno pravo isključiti ili spriječiti sve druge u komercijalnom iskorištavanju proizvoda ili procesa temeljenog na patentiranom izumu.

  1. Uvod
  2. Što je patent
  3. Proces stvaranja izuma
  4. Zašto pristupiti zaštiti izuma patentom
  5. Što treba znati prije donošenja konačne odluke o pokretanju postupka zaštite
  6. Zaštita izuma u RH
  7. Pokretanje postupka zaštite
  8. Trajanje i prijevremeni prestanak patenta
  9. Je li patent jedini način zaštite izuma

Hashtags:
#Izum, #ZaštitaIzuma