Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 5.2022, str. 72
Kako zaštititi izum u svijetlu novoga patentnog zakonodavstva
Autor: Jasminka ADAMOVIĆ , dipl.iur.

Prava intelektualnog vlasništva duboko su utkana u našu svakodnevnicu a na kvalitetu naših života posebice utječu patenti Patentom se štiti ...

pip - 7.2020, str. 44
Električni romobili i slična vozila – sigurnosno-osigurateljni izazov
Autori: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
dr.sc. Šime Savić

Današnje je doba doba prometa masovne uporabe raznih prijevoznih sredstava doba koje zahtijeva brzinu i mobilnost Zadovoljavanju tih potreba služe ...

pip - 6.2020, str. 96
Novi Zakon o patentu u sklopu hrvatskog prava intelektualnog vlasništva
Autor: Doc. dr. sc. Dragan Zlatović

Područje zaštite izuma patentom kao pravom intelektualnog vlasništva u RH bilo je do 20 veljače 2020 godine uređeno Zakonom o ...

Mišljenja
Porezni tretman primitaka ostvarenih prikupljanjem donacija za snimanje edukativnih videa
Srijeda, 11.04.2018, 410-01/18-01/356

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2018, str. 113
Zaštita izuma patentom (II. dio)
Autor: Dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, mag. iur.

4. Europsko uređenje zaštite patenta
5. Svjedodžba o dodatnoj zaštiti

pip - 12.2017, str. 99
Zaštita izuma patentom (I.)

Autor u prvom dijelu članka objašnjava pojam izuma koji podrazumijeva svako znanje o vanjskom svijetu koje ima karakter objektivne ...

Mišljenja
Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti
Petak, 10.03.2017, 410-01/17-01/406

Davatelj: Porezna uprava

pip - 2.2017, str. 164
Odgovori na pitanja pretplatnika

Odgoda ovrhe na nekretnini Odgoda ovrhe na nekretnini moguća je na temelju prijedloga ovršenika ovrhovoditelja i treće osobe Zaštita ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.04.2016.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2016 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Uvodnik Čini se ...

Pitanja i odgovori
Utvrđivanje osnovice za naknadu plaće za vrijeme rodiljnog dopusta
Utorak, 25.08.2015.

Radnici se isplaćuje bonus na temelju ostvarenog rezultata prethodne godine u mjesecu prije odlaska na rodiljni dopust Uzima li se ...

pip - 12.2014, str. 61
Ulaganje prava intelektualnog vlasništva u trgovačka društva
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.

Predmet ulaganja u društva kapitala mogu osim novca i stvari biti i prava pa tako i prava intelektualnog te industrijskog ...

pip - 7.2014, str. 68
Ugovor o licenciji
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC

Autor u ovome članku na detaljan i zanimljiv način uz iznošenje različitih pravnih izvora daje prikaz ugovora o licenciji kao ...

Vijesti
Obveza fiskalizacije tko i od kada
Ponedjeljak, 14.01.2013.

Problematiku fiskalizacije određuje Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom koji obveznikom fiskalizacije smatra 1 sve fizičke osobe obveznike poreza na ...

Pitanja i odgovori
DAVANJE KONCESIJE NA PATENT
Četvrtak, 12.04.2012.

Može li trgovačko društvo drugoj osobi dati koncesiju na patent?

pip - 3.2009, str. 49
Temeljne odrednice patentne zaštite u hrvatskom pravu
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekoga tehničkog problema a koje štiti nositelja patenta u ...

pip - 7.2008, str. 49
Specifičnosti patentne zaštite i ustupanje prava na korištenje patenata temeljem ugovora o licenciji
Autor: Sunčana ROKSANDIĆ VIDLIČKA, dipl. iur.

Autorica u ovom članku razmatra pitanja vezana uz patentnu zaštitu i ustupanje prava na korištenje patenata i to na temelju ...

pip - 7.2008, str. 16
Stimuliranje radnika prema Zakonu o radu
Autor: Vedran KRULJAC, dipl. iur.

U časopisima Pravo i porezi br 2 08 i 3 08 objavili smo članke o stimuliranju radnika U ovom broju ...

Pror - 2.2008, str. 37
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - Pregled tumačenja Zajedničke komisije sa sjednica održanih tijekom 2007.
Autori: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.

Za tumačenje odredaba i praćenje primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ugovorne strane imenovale su Zajedničku komisiju za ...

pip - 2.2008, str. 48
Pravna zaštita računalnih programa i baza podataka
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.

U pravnoj doktrini i praksi postavilo se pitanje može li se računalni program štititi propisima koji uređuju zaštitu patenata Naime ...

pip - 12.2007, str. 27
Mogućnost zastupanja stranih osoba od strane odvjetnika u području prava industrijskog vlasništva
Autori: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ
Bruna ŠIMUNDŽA, dipl. iur.

Dana 1 kolovoza 2005 počeo se primjenjivati Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva kojim se između ostalog propisuju ...