Zapošljavanje osoba bez mirovinskog staža i mladih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Zapošljavanje osoba bez mirovinskog staža i mladih osoba
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poslodavci su oslobođeni od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na plaću radnika koji se prvi put zapošljava odnosno koji nema evidentiran mirovinski staž u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, jednu godinu od dana zasnivanja radnog odnosa. Jednako tako poslodavac je oslobođen od plaćanja doprinosa na plaću radnika zaposlenog na neodređeno vrijeme koji nije navršio 30 godina života u trenutku sklapanja ugovora o radu. Oslobađanje poslodavca od plaćanja navedenog doprinosa odnosi se samo na plaću radnika ostvarenu u određenom radnom vremenu, a ne i na ostale oporezive primitke koji se isplaćuju uz plaću, npr. plaća u naravi, bez obzira na to što podliježu jednakom načinu oporezivanja kao i plaća.

  1. Uvod
  2. Obračun plaća osoba koje nemaju prethodno evidentiran mirovinski staž-PRVO zaposlenje
  3. Obračun plaće zaposlene osobe mlađe od 30 godina
  4. Doprinosi za staž osiguranja s povećanim trajanjem za osobe za koje se ne plaćaju doprinosi na plaću
  5. Posebne napomene
Hashtags:
#MladeOsobe, #PrvoZaposlenje