Računovodstvo nabave osobne imovine od građana

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Računovodstvo nabave osobne imovine od građana
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Tijekom svoga poslovanja poduzetnici se često susreću s nabavom imovine od građana. Prilikom takvih nabava postavlja se pitanje poreznog položaja ostvarenog primitka građana, mogućih drugih poreznih davanja za kupca (npr. porez na promet nekretnina ili upravna pristojba kod osobnih automobila) i potrebne dokumentacije za evidentiranje nastale transakcije. Potrebno je također razlikovati prodaju osobne imovine kojom će se moći dalje koristiti od otpada (sekundarne sirovine). O računovodstvenom evidentiranju imovine nabavljene od građana kojom će se koristiti za potrebe trgovačkog društva, pročitajte u nastavku članka.

  1. Porezni položaj prodaje osobne imovine građana i potrebna dokumentacija
  2. Isplata naknade za otkupljenu imovinu
  3. Računovodstveno praćenje nabave osobne imovine od građana
  4. Zaključak
Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #OsobnaImovina, #UgovorOKupoprodaji