Naknada štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i otpremnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2022
Članak:
Naknada štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i otpremnina
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obavljajući poslove svog radnog mjesta zaposlenicima može se dogoditi ozljeda na radu ili mogu oboljeti od profesionalne bolesti. U tom slučaju radnik može ostvariti naknadu štete koju je pretrpio za vrijeme obavljanja poslova i radnih zadataka iz ugovora o radu, ali i poslova koji se obavljaju u interesu ili u korist poslodavca. Naknada štete može se pod određenim uvjetima isplatiti bez obveze oporezivanja. Ako radnik ne može više obavljati poslove svoga radnog mjesta te mu pod određenim okolnostima poslodavac raskida radni odnos, radnik može ostvariti pravo na otpremninu. Više o tome pročitajte u nastavku.

  1. Naknada štete zbog ozljede na radu
  2. Neoporeziva naknada štete zbog posljedica nesreće na radu
  3. Oporeziva naknada štete zbog posljedica nesreće na radu
  4. Isplata nadoknada štete po osnovi police osiguranja od nezgode
  5. Isplata otpremnine radniku koji je pretrpio ozljedu na radu
Hashtags:
#NaknadaŠtete, #Otpremnine, #OzljedaNaRadu, #ProfesionalnaBolest