Računovodstvo potpore za samozapošljavanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Računovodstvo potpore za samozapošljavanje
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Potpora za samozapošljavanje kao mjera iz programa aktivne politike zapošljavanja može se dodijeliti nezaposlenim osobama koje žele pokrenuti vlastiti posao u poticanim djelatnostima, a dodjeljuje se pod propisanim uvjetima. U ovom članku autorica piše o uvjetima koje je potrebno zadovoljiti za ostvarivanje ove potpore i o računovodstvenom evidentiranju primljene potpore za samozapošljavanje kod obveznika poreza na dobitak.

  1. Uvod
  2. Uvjeti za ostvarivanje potpore
  3. Računovodstvo potpore za samozapošljavanje
  4. Zaključak
Hashtags:
#DržavnePotpore, #Potpore, #RačunovodstvoDržavnihPotpora, #Samozapošljavanje