Razumijevanje informacijske tehnologije u izmijenjenom MRevS-u 315

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Razumijevanje informacijske tehnologije u izmijenjenom MRevS-u 315
Stranica:
141.
Autor/i:
Autor: Alem ČORIĆ , dipl.oec., ovl. rev. i ACCA
Sažetak:

U Nar. nov., br. 82/21. objavljen je prijevod „novog“ MRevS-a 315 „Identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja“. MRevS 315 (izmijenjen 2019.) stupa na snagu za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja započinju 15. prosinca 2021. godine ili nakon tog datuma. U članku se detaljnije objašnjava razumijevanje informacijske tehnologije u procesu revizije.1

  1. Uvod
  2. Sažetak glavnih izmjena MRevS-a 315
  3. Novi zahtjevi u vezi s razumijevanjem IT-a, IT okruženja i IT procesa
  4. Proces razumijevanja informacijske tehnologije kojom se koristi subjekt
  5. Rizici koji proizlaze iz korištenja informacijske tehnologije, odnosno IT Aplikacija
  6. Zaključak
Hashtags:
#MRevS315, #Revizija