Pripreme neprofitnih organizacija za uvođenje eura u Hrvatskoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2022
Članak:
Pripreme neprofitnih organizacija za uvođenje eura u Hrvatskoj
Stranica:
187.
Autor/i:
Autori: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

I neprofitne organizacije, između ostalih, pripremaju se za uvođenje eura kao nacionalne valute. Ministarstvo financija je u svibnju 2022. godine pripremilo posebnu uputu za neprofitne organizacije vezano za njihove obveze u kontekstu uvođenja eura. U nastavku autorice objašnjavaju najvažnije aktivnosti sadržane u navedenoj uputi.

  1. Uvod
  2. Temeljna načela i pravila za preračunavanje
  3. Prilagodba poslovnih procesa svih neprofitnih organizacija
  4. Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija
  5. Prilagodba neprofitnih organizacija koje su poslovni subjekti
  6. Zaključak
Hashtags:
#DvojniOptjecaj, #DvojnoIskazivanje, #NeprofitneOrganizacije, #UvođenjeEura