Godišnji obračun plaće za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Godišnji obračun plaće za 2022. godinu
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poslodavac odnosno isplatitelj primitaka s osnove nesamostalnog rada obvezan je sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz plaća radnika u prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca, i to za radnike i fizičke osobe koji su kod njega ostvarivali te primitke u cijelom poreznom razdoblju, a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak. Radnici na taj način mogu iskoristiti jedno od poreznih olakšica koje nisu iskoristili tijekom godine te im se izravnava porezna osnovica, a godišnjim obračunom možebitno više plaćena svota poreza na dohodak i prireza vraća kroz isplatu neto-primitka.

  1. Zašto treba sastaviti godišnji obračun plaće
  2. Godišnji obračun plaće kada plaća nije isplaćivana tijekom poreznog razdoblja
  3. Sastavljanje godišnjeg obračuna plaće
  4. Godišnji obračun poreza na dohodak i osobni odbitak
  5. Godišnji obračun radi različitog rasporeda porezne osnovice tijekom poreznog razdoblja
  6. Godišnji obračun kada se naknada plaće isplaćivala na teret HZZO-a ili proračuna
  7. Kako postupiti s razlikom koja nastane po godišnjem obračunu
  8. Ispravak godišnjeg obračuna plaće
Hashtags:
#GodišnjiObračun, #KonačniObračunPlaće, #NesamostalanRad, #PlaćaZaStudeni