Korištenje službenih vozila članova društva i članova uprave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Korištenje službenih vozila članova društva i članova uprave
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Primitak u naravi s osnove korištenje službenog vozila u privatne svrhe pojmovno uobičajeno vežemo za utvrđivanje dohotka od nesamostalnog rada, no primitak u naravi može nastati i kod osoba koje nisu zaposlenici društva koje ga dodjeljuje, Tada treba utvrditi porezne obveze na način propisan za drugi dohodak ili možebitno i dohodak od kapitala. Članovi društva i članovi uprave mogu biti u statusu zaposlenika ili svoju funkciju mogu obavljati bez obvezne prijave na obvezna osiguranja, a o tome ovisi porezni položaj njihovih primitaka. Kakav porezni položaj ima primitak u naravi s osnove korištenja službenog vozila u privatne svrhe, pročitajte u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Utvrđivanje visine primitka u naravi s osnove korištenja službenog vozila u privatne svrhe
  3. Korištenje službenog vozila članovi društva ne zaposlenog u društvu
Hashtags:
#ČlanoviDruštva, #ČlanoviUprave, #Izuzimanje, #PrimitakUNaravi